Zajęcia

Nasza oferta podstawa obejmuje zajęcia pozwalające poznać piękno naszego języka, pojęcia matematyczne, zajęcia rozwijające plastycznie, muzycznie, technicznie, uczymy samoobsługi   oraz wykorzystania na co dzień poznanych wiadomości i umiejętności.
Wramach
zajęć przedpołudniowych odbywa sie rytmika, taniec towarzyski oraz religia (zgodnie z życzeniem rodziców).
Od zeszłego roku szkolengo wzbogacamy swą ofertę wprowadzjąc zajęcia popołudniowe z kodowania dla dzieci - "Kodowanie na dywanie", zajęcia z elementami terapii ręki, logorytmiki oraz arteterapii.

Zajęcia dodatkowe płatne
  • logopedia 1 x w tygodniu,
  • język angielski – 0,5 godziny dziennie 4 x w tygodniu
    Zajęcia te są dodatkowo opłacane przez rodziców.
W naszej pracy preferujemy metody twórcze, które pomagają dziecku działać zgodnie z jego wrodzonym potencjałem. Codzienna nasza praca jest równoczesną promocją w środowisku lokalnym. Organizując warsztaty dla rodziców i dzieci, wspólne „świętowanie” uroczystości przedszkolnych, rodzinnych to wizytówka i budowanie swego miejsca w Naszej Małej Ojczyźnie. Dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków, zajęcia i występy otwarte dla wszystkich mieszkańców, wspólne bale czy udział w konkursach międzyprzedszkolnych są naszą wizytówką.
Nasza praca to poszukiwanie nowych rozwiązań na miarę czasów i potrzeb.

Współpracujemy z Gminą Kolbudy, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, SANEPID- Pruszcz Gdański oraz Szkołą Podstawową w Pręgowie, Przedszkolem w Kolbudach.