Regulamin

REGULAMIN

1. Do przedszkola uczęszczaja dzieci  w wieku 2,5 - 6 lat.
2. Rodzcie/ Opiekunowie każdego roku składają podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola.
3. Rodzcie/ Opiekunowie każdego roku podpisują Umowę z przedszkolem.
4. Dziecko z przedszkola może odebrać upoważniona przez Rodziców pełnoletnia osoba.
5. Odpłatność za przedszkole wnosimy z góry do 15 każdego miesiąca na konto przedszkola lub u dyrektora.
6. Jeśli dziecko jest uczulone na jakiś pokarm to Rodzice dostarczają do przedszkola zaświadczenie od lekarza.