REKRUTACJA

Zapraszmamy na naszą nową stronę:  https://stumilowylas.edupage.org

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2019/2020

0 8.08-19.08
SKŁADANIE WNIOSKÓW WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA
KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA
 
W TERMINIE 08.08-19.08.2019  PROSIMY WRZUCAĆ WYPEŁNIONE WNIOSKI DO SKRZYNKI POCZTOWEJ
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA

21.08. GODZ. 15:00 -
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH / LISTY BĘDĄ WYWIESZONE NA TABLICY W PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA

22.08.-26.08.2019 -  RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PROSZENI SĄ O PISEMNE POTWIERDZENIE WOLI (UMOWA) W PLACÓWCE. NIEPODPISANIE UMOWY W TYM TERMINIE  SKUTKUJE NIEPRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

22.08. CZWARTEK                 W GODZINACH:  8:00-15:00
23.08. PIĄTEK                          W GODZINACH:  8:00-14:00
26.08. PONIEDZIAŁEK         W GODZINACH: 13:00-17:00
28.08.  GODZ.15:00  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO
                                          PRZEDSZKOLA NA ROK 2019/2020
 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2019-2020 
  
1.  Złożenie wniosku  wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola w terminie 11-22.03.2019 do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dnia 01.04.2019 godz. 15.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pismengo oświadczenia (umowa) w placówce zakwalifikowania 02.04-08.04.2019, godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 12.04.2019, go. 15.00


Zapraszamy chętnych do składania wniosków w podanym wyżej terminie.

 

TERMINY  REKRUTACJI   UZUPEŁNIAJĄCEJ
06.-17.08   SKŁADANIE  WNIOSKÓW WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI  SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW I KRYTERIÓW 
BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM O PRZYJECIE DO PRZEDSZKOLA
W TERMINIE 06.08-17.08.2018  PROSIMY WRZUCAC WYPEŁNIONE WNIOSKI DO SKRZYNKI  POCZTOWEJ  PRZEDSZKOLA (W KORYTARZU).
24.08. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄLISTY  KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH
LISTY BĘDĄ WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W KORYTARZU   PRZEDSZKOLA. 
27-30.08     POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO WOLI PRZYJĘCIA WYRAŻONEJ WE WNIOSKU W FORMIE PISEMNEGO OŚWIADCZENIA W GODZINACH  10-16
31.08   PODANIE DO PUB LICZNEJ WIADOMOSCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCHREKRUTACJA DO PRZEDSZKOLW "STUMILOWY LAS"
Rodzice dzieci ubiegających się o miejsce w naszym przedszkolu składają wniosek wraz z załącznikami   w terminie od 26 lutego do 09 marca 2018 r. w godzinach:
  poniedziałek : 9:00-12:00
  wtorek: 9:00-12:00
  środa: 13:00-17:00
  czwartek: 14:00-17:00
  piątek: 8:00-9:30
  Wnioski przyjmuje tylko i wyłacznie dyrektor przedszkola.
  ZAPRASZAMY.