Opłaty

Wszystkie opłaty są dokonywane na konta bankowe 

Dane do Przelewu
W nazwie odbiorcy
prosimy wpisywać: Przedszkole Stumilowy las
W tytule przelewu: Imię i Nazwisko dziecka 

NUMERY KONT BANKOWYCH

RACHUMEK ZA WYŻYWIENIE:  09 1540 1098 2109 5561 5318 0003

RACHUNEK "ZŁOTÓWKA" ZA POBYT: 79 1540 1098 2109 5561 5318 0004

 RACHUNEK RADA RODZICÓW: 52 1540 1098 2109 5561 5318 0005