NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/2018

30-03-2017
Szanowni Państwo .
Informujemy o rozpoczynającym się naborze na rok 2017/2018

NABÓR DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W GMINIE KOLBUDY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne składają deklarację
o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w terminie do 31 marca 2017 r. (załącznik nr 1).

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica (załącznik nr 2).

3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc. Rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza się na wolne miejsca dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych składa się
z dwóch etapów. Podczas pierwszego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, podczas drugiego kryteria lokalne, ustalone przez organ prowadzący. Rekrutacja do szkoły podstawowej jest jednoetapowa. Kryteria lokalne oraz ich wartość punktowa zostały określone uchwałami Rady Gminy Kolbudy:

1) Uchwała Nr XXVII/265/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy (załącznik nr 3).

2) Uchwała Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy (załącznik nr 4).

4. Terminy rekrutacji oraz wzory wniosków i zgłoszenia zostały ustalone zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy (załącznik nr 5).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy

 

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

o przyjęcie do:

  • przedszkola;

  • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

10-21.04.2017

7-18.08.2017

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8.05.2017

25.08.2017

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

9-12.05.2017

28-29.08.2017

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.05.2017

30.08.2017

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy

 

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzenia

postępowania rekrutacyjnego

 

Terminy przeprowadzenia

postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

10-21.04.2017

7-18.08.2017

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8.05.2017

25.08.2017

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

9-12.05.2017

28-29.08.2017

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.05.2017

30.08.2017

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

 

 

1) Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2) Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły

1) Rekrutacja do przedszkoli

2) Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

2) Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Druki wniosków i zgłoszeń dostępne są także w przedszkolach i szkołach