Ogólnie

WIZJA PRZEDSZKOLA
Wychowujemy dziecko szczęśliwe z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
Mamy świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata.
Jesteśmy dla rodziców, którym zależy by ich dziecko nauczyło się funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach.MISJA PRZEDSZKOLA
W naszym przedszkolu dzieci uczą się:
 • poznawać, rozumieć siebie i świat
 • odnajdywać swoje miejsce w grupie rówieśniczej i całej wspólnocie przedszkolnej
 • budować swój system  wartości, który oparty jest na wartościach uniwersalnych

W ORGANIZACJII PROCESU EDUKACYJNEGO:
 • preferujemy metody twórcze – w ten sposób pomagamy dziecku działać zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
 • poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci – diagnozujemy ich osiągnięcia rozwojowe przy pomocy specjalistów z wykorzystaniem różnych metod obserwacji
 • zapewniamy indywidualną drogę rozwojową każdemu dziecku
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań i zdolności technicznych, plastycznych, muzyczno-ruchowych, sportowe i lingwistyczne
 • wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole
 • umożliwiamy dzieciom dokonywanie wyborów i przeżywanie pozytywnych efektów własnych działań
 • uczymy dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu z uwzględnieniem potrzeb innych
 • zapewniamy wczesne wykrywanie deficytów oraz wad rozwojowych, eliminowanie ich przy współpracy różnych specjalistów

„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK” - PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

STATUT  PRZEDSZKOLA  "STUMILOWY LAS" Pręgowo 2015